ทัวร์เวียดนาม

ZSGN09.
ทัวร์เวียดนาม ZSGN09 เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ [เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ]

  วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – […]

ZSGN05.
ทัวร์เวียดนาม ZSGN05 เวียดนามใต้ ดาลัด ไฮเดรนเยีย [เลสโก บุหงาลั่นทุ่ง]

  วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์ – […]


ZHAN08.
ทัวร์เวียดนาม ZHAN08 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา [เลสโก ฟานซิปัน ท้าลมหนาว]

  วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา (-/-/D) 13.00          พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น […]

ZHAN06.
ทัวร์เวียดนาม ZHAN06 เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ [เลสโก สาวเหนือเจ้า]

  วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา […]


ZDAD22.
ทัวร์เวียดนาม ZDAD22 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ [เลสโก หวานใจบาน่าฮิลส์] 4D3N – พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน

  วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร (-/-/D) 13.30          […]

ZDAD03..
ทัวร์เวียดนาม ZDAD03 เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน [เลสโก เสน่หา บานาฮิลส์] 4D3N – พักบานาฮิลส์ 1 คืน

วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก  (-/-/D) […]