ทัวร์พม่า

ZRGN088
ทัวร์พม่า ZRGN08 พม่า ย่างกุ้ง หงสา [เลสโก นะโมเมียนมาร์] AUG-SEP 19

    วันแรก         กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ […]

ZRGN066
ทัวร์พม่า ZRGN06 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ธรรมะสวัสดี] OCT-JAN 20

    วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) […]


ZRGN044
ทัวร์พม่า ZRGN04 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก ชุ่มบุญ] OCT-JAN 20

    วันแรก        กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง –  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – […]

ZMDL055
ทัวร์พม่า ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ [เลสโก บุหลันดั้นเมฆ] AUG-DEC 19

    วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ (-/L/D) […]