โอซาก้า

ZKIX144
ทัวร์ญี่ปุ่น ZKIX14 ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า เพลินหิมะขาว] NOV-DEC 19

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA […]

ZKIX133
ทัวร์ญี่ปุ่น ZKIX13 ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า สโนว์เย็นฉ่ำ] DEC 19

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินโอซาก้า 11.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน […]


ZKIX122
ทัวร์ญี่ปุ่น ZKIX12 ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า นารา [เลสโก โอซาก้า เพลินหลากสี] OCT-NOV 19

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 11.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR […]

ZKIX111
ทัวร์ญี่ปุ่น ZKIX11 ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า เพลินสามสี] SEP-NOV 19

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA […]