ทัวร์ญี่ปุ่น

ZNRT28 TOKYO NIKKO FUJI 5D4N JAN-FEB BY XW (23999)2
ZNRT28 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO FUJI 5D4N JAN-FEB BY XW (23999)

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ 09.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน […]

ZNRT27 TOKYO NARITA FUJI 5D3N JAN-MAR BY SL (21999)2
ZNRT27 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NARITA FUJI 5D3N JAN-MAR BY SL (21999)

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION […]


ZHND04 TOKYO FUJI KAMAKURA 5D3N JAN-MAR BY JL (31999)2
ZHND04 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA 5D3N JAN-MAR BY JL (31999)

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาเนดะ  06.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 […]

ZKIX144
ทัวร์ญี่ปุ่น ZKIX14 ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า เพลินหิมะขาว] NOV-DEC 19

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA […]


ZKIX133
ทัวร์ญี่ปุ่น ZKIX13 ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า สโนว์เย็นฉ่ำ] DEC 19

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินโอซาก้า 11.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน […]

ZKIX122
ทัวร์ญี่ปุ่น ZKIX12 ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า นารา [เลสโก โอซาก้า เพลินหลากสี] OCT-NOV 19

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 11.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR […]


ZKIX111
ทัวร์ญี่ปุ่น ZKIX11 ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า เพลินสามสี] SEP-NOV 19

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA […]

ZHOK133
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK13 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก เพลินหิมะ] NOV-DEC 19

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เคาน์เตอร์ […]


ZHOK122
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK12 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร [เลสโก เพลินเปลี่ยนสี] OCT-NOV 19

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ […]

ZHOK033
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK03 ญี่ปุ่น อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก พาชมลมหนาว] NOV-DEC 19

  วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ […]


ZNRT244
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNRT24 ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สตรองลมหนาว] NOV-DEC 19

    วันแรก             กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR […]

ZNRT233
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNRT23 ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ [เลสโก สปาร์คหิมะขาว] DEC 19

  วันแรก             กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ 07.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน […]


ZHOK022
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK02 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร [เลสโกพุดสามสี] OCT-NOV 19

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ […]

ZNRT222
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNRT22 ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ [เลสโก สปาร์ค หลากสี] NOV 19

    วันแรก             กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ 07.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ […]


ZNRT21
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNRT21 ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ [เลสโก เพลินใบไม้หลากสี] NOV 19

  วันแรก             กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA […]