ทัวร์ญี่ปุ่น (Full Service)

ZHOK17.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK17 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก สโนว์ ฮาโกดาเตะ] JAN-MAR 19

  วันแรก              กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย […]

ZHOK11.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK11 ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก พวงชมพู] DEC 19

    วันแรก              กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 […]


ZHOK10.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK10 ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โทยะ ซัปโปโร [เลสโก มีดี ใบไม้เปลี่ยนสี] NOV 19

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย […]

ZNGO08.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNGO08 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า [เลสโก นาโกย่า เพลินสโนว์สีขาว] DEC-MAR 20

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ […]


ZNGO03.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNGO03 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ [เลสโก มังกี้ ออนเซ็น] DEC-MAR 20

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  21.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ […]

ZNGO02.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNGO02 ญี่ปุ่น นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า [เลสโก ใบไม้สามสี] NOV 19

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกย่า  21.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข […]


ZHND04.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHND04 ญี่ปุ่น คามาคุระ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว เพลินสโนว์แสงสี] DEC-FEB 20

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาเนดะ  06.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข […]

ZHND03.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHND03 ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว ใบไม้หลากสี] DEC 19

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮาเนดะ  06.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 […]