ฮอกไกโด

ZHOK17 HOKKAIDO HAKODATE 6D4N JAN-FEB BY TG (39999)2
ZHOK17 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6D4N JAN-FEB BY TG (39999)

  วันแรก              กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย […]

ZHOK16 HOKKAIDO SOUNKYO SNOW BREAKER 6D4N FEB-MAR BY XJ (30999)2
ZHOK16 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO SNOW BREAKER 6D4N FEB-MAR BY XJ (30999)

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 23.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ […]


ZHOK15 HOKKAIDO HAKODATE 6D4N JAN-MAR BY XJ (29999)2
ZHOK15 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6D4N JAN-MAR BY XJ (29999)

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 23.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ […]

ZHOK14 HOKKAIDO SAPPORO 5D3N JAN-MAR BY XJ (27999)2
ZHOK14 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO 5D3N JAN-MAR BY XJ (27999)

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 23.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ […]