ทัวร์ญี่ปุ่น 2563

ZHOK17 HOKKAIDO HAKODATE 6D4N JAN-FEB BY TG (39999)2
ZHOK17 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6D4N JAN-FEB BY TG (39999)

  วันแรก              กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย […]

ZHOK16 HOKKAIDO SOUNKYO SNOW BREAKER 6D4N FEB-MAR BY XJ (30999)2
ZHOK16 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SOUNKYO SNOW BREAKER 6D4N FEB-MAR BY XJ (30999)

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 23.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ […]


ZHOK15 HOKKAIDO HAKODATE 6D4N JAN-MAR BY XJ (29999)2
ZHOK15 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO HAKODATE 6D4N JAN-MAR BY XJ (29999)

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 23.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ […]

ZHOK14 HOKKAIDO SAPPORO 5D3N JAN-MAR BY XJ (27999)2
ZHOK14 ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO SAPPORO 5D3N JAN-MAR BY XJ (27999)

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 23.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ […]


ZKIX15 OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N JAN-FEB BY XW (23999)2
ZKIX15 ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA KYOTO TAKAYAMA 5D3N JAN-FEB BY XW (23999)

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน NOK SCOOT […]

ZNGO03 NAGOYA TAKAYAMA NAGANO 5D3N JAN-MAR BY JL (30999)2
ZNGO03 ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA NAGANO 5D3N JAN-MAR BY JL (30999)

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 21.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ […]


ZNGO08 NAGOYA TAKAYAMA OSAKA 6D3N JAN-MAR BY JL (30999)2
ZNGO08 ทัวร์ญี่ปุ่น NAGOYA TAKAYAMA OSAKA 6D3N JAN-MAR BY JL (30999)

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ […]

ZNRT28 TOKYO NIKKO FUJI 5D4N JAN-FEB BY XW (23999)2
ZNRT28 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NIKKO FUJI 5D4N JAN-FEB BY XW (23999)

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินนาริตะ 09.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน […]


ZNRT27 TOKYO NARITA FUJI 5D3N JAN-MAR BY SL (21999)2
ZNRT27 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO NARITA FUJI 5D3N JAN-MAR BY SL (21999)

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน THAI LION […]

ZHND04 TOKYO FUJI KAMAKURA 5D3N JAN-MAR BY JL (31999)2
ZHND04 ทัวร์ญี่ปุ่น TOKYO FUJI KAMAKURA 5D3N JAN-MAR BY JL (31999)

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาเนดะ  06.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 […]