package

ZHOK17.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK17 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด ฮาโกดาเตะ โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก สโนว์ ฮาโกดาเตะ] JAN-MAR 19

  วันแรก              กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย […]

ZHOK11.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK11 ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก พวงชมพู] DEC 19

    วันแรก              กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 […]


ZHOK10.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK10 ญี่ปุ่น โนโบริเบทสึ โทยะ ซัปโปโร [เลสโก มีดี ใบไม้เปลี่ยนสี] NOV 19

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 สายการบินไทย […]

ZNGO08.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNGO08 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า โอซาก้า [เลสโก นาโกย่า เพลินสโนว์สีขาว] DEC-MAR 20

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ […]


ZNGO03.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNGO03 ญี่ปุ่น นาโกย่า ทาคายาม่า นากาโน่ [เลสโก มังกี้ ออนเซ็น] DEC-MAR 20

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ  21.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ […]

ZNGO02.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNGO02 ญี่ปุ่น นาโกย่า กิฟุ ทาคายาม่า [เลสโก ใบไม้สามสี] NOV 19

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนาโกย่า  21.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข […]


ZHND04.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHND04 ญี่ปุ่น คามาคุระ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก โตเกียว เพลินสโนว์แสงสี] DEC-FEB 20

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินฮาเนดะ  06.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข […]

ZHND03.
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHND03 ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ โอไดบะ [เลสโก โตเกียว ใบไม้หลากสี] DEC 19

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮาเนดะ  06.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 8 […]


ZSGN09.
ทัวร์เวียดนาม ZSGN09 เวียดนามใต้ ดาลัด มุยเน่ [เลสโก ดาลัดบานฉ่ำ]

  วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – เมืองมุยเน่ – ลำธารนางฟ้า – […]

ZSGN05.
ทัวร์เวียดนาม ZSGN05 เวียดนามใต้ ดาลัด ไฮเดรนเยีย [เลสโก บุหงาลั่นทุ่ง]

  วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินเลียงเคือง – เมืองดาลัด – น้ำตกดาตันลา – โลเลอร์โคสเตอร์ – […]


ZHAN08.
ทัวร์เวียดนาม ZHAN08 เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา [เลสโก ฟานซิปัน ท้าลมหนาว]

  วันแรก         สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองซาปา (-/-/D) 13.00          พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น […]

ZHAN06.
ทัวร์เวียดนาม ZHAN06 เวียดนามเหนือ ฟานซิปัน ซาปา ฮานอย ฮาลอง นิงห์บิงห์ [เลสโก สาวเหนือเจ้า]

  วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – เมืองลาวไก – เมืองซาปา […]


ZDAD22.
ทัวร์เวียดนาม ZDAD22 เวียดนามกลาง ดานัง ฮอยอัน เว้ [เลสโก หวานใจบาน่าฮิลส์] 4D3N – พักบาน่าฮิลส์ 1 คืน

  วันแรก         กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองนัง – สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร (-/-/D) 13.30          […]

ZDAD03..
ทัวร์เวียดนาม ZDAD03 เวียดนามกลาง ดานัง เว้ ฮอยอัน [เลสโก เสน่หา บานาฮิลส์] 4D3N – พักบานาฮิลส์ 1 คืน

วันที่หนึ่ง       กรุงเทพฯ – สนามิบนสุวรรณภูมิ – สนามบินดานัง – เมืองดานัง – เมืองดานัง – สะพานมังกร – สะพานแห่งความรัก  (-/-/D) […]


ZRGN088
ทัวร์พม่า ZRGN08 พม่า ย่างกุ้ง หงสา [เลสโก นะโมเมียนมาร์] AUG-SEP 19

    วันแรก         กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ –  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – เจดีย์ชเวมอดอว์ หรือ […]

ZKIX144
ทัวร์ญี่ปุ่น ZKIX14 ญี่ปุ่น เกียวโต โอซาก้า ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า เพลินหิมะขาว] NOV-DEC 19

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA […]


ZKIX133
ทัวร์ญี่ปุ่น ZKIX13 ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า สโนว์เย็นฉ่ำ] DEC 19

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – สนามบินโอซาก้า 11.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน […]

ZRGN066
ทัวร์พม่า ZRGN06 พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน [เลสโก ธรรมะสวัสดี] OCT-JAN 20

    วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมิงกะลาดง – เมืองย่างกุ้ง – เมืองหงสา – พระราชวังบุเรนอง – เจดีย์ชเวมอดอ (พระธาตุมุเตา) […]


ZRGN044
ทัวร์พม่า ZRGN04 พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน [เลสโก ชุ่มบุญ] OCT-JAN 20

    วันแรก        กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง –  ท่าอากาศยานมิงกาลาดง – เมืองย่างกุ้ง – หงสาวดี – วัดไจ้คะวาย – […]

ZKIX122
ทัวร์ญี่ปุ่น ZKIX12 ญี่ปุ่น เกียวโต ทาคายาม่า นารา [เลสโก โอซาก้า เพลินหลากสี] OCT-NOV 19

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 11.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR […]


ZMDL055
ทัวร์พม่า ZMDL05 มัณฑะเลย์ พุกาม มิงกุน อมรปุระ สกายน์ [เลสโก บุหลันดั้นเมฆ] AUG-DEC 19

    วันแรก        สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินมัณฑะเลย์ – เมืองมัณฑะเลย์ – เมืองพุกาม – ชมวิวพระอาทิตย์ตก – ทะเลเจดีย์ (-/L/D) […]

ZKIX111
ทัวร์ญี่ปุ่น ZKIX11 ญี่ปุ่น โอซาก้า เกียวโต ทาคายาม่า [เลสโก โอซาก้า เพลินสามสี] SEP-NOV 19

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  22.00 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA […]


ZHOK133
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK13 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก เพลินหิมะ] NOV-DEC 19

  วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ เคาน์เตอร์ […]

ZHOK122
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK12 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด อาซาฮิกาว่า ซัปโปโร [เลสโก เพลินเปลี่ยนสี] OCT-NOV 19

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ […]


ZHOK033
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK03 ญี่ปุ่น อาซาฮิกาว่า โอตารุ ซัปโปโร [เลสโก พาชมลมหนาว] NOV-DEC 19

  วันแรก      กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ […]

ZNRT244
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNRT24 ญี่ปุ่น นาริตะ ฟูจิ โตเกียว [เลสโก สตรองลมหนาว] NOV-DEC 19

    วันแรก             กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR […]


ZNRT233
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNRT23 ญี่ปุ่น อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ [เลสโก สปาร์คหิมะขาว] DEC 19

  วันแรก             กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ 07.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน […]

ZHOK022
ทัวร์ญี่ปุ่น ZHOK02 ญี่ปุ่น ฮอกไกโด โนโบริเบทสึ โอตารุ ซัปโปโร [เลสโกพุดสามสี] OCT-NOV 19

    วันแรก              กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง  20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง ชั้น 3 ประตูหมายเลข 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ๊กซ์ […]


ZNRT222
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNRT22 ญี่ปุ่น โตเกียว อิบารากิ ฟูจิ นาริตะ [เลสโก สปาร์ค หลากสี] NOV 19

    วันแรก             กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง – นาริตะ 07.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ […]

ZNRT21
ทัวร์ญี่ปุ่น ZNRT21 ญี่ปุ่น โตเกียว ฟูจิ นาริตะ [เลสโก เพลินใบไม้หลากสี] NOV 19

  วันแรก             กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง 20.30 น.          พร้อมกันที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง ชั้น 3 อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์สายการบิน AIR ASIA […]