ทัวร์ญี่ปุ่น – อิบารากิ 5วัน 4คืน

นาริตะ – อิบารากิ – โยโกฮาม่า – ชิสึโอกะ – โตเกียว

โดยสายการบินไทย

fuji

 

ราคาเริ่มต้น 34,900 บาท / ท่าน 

แพคเกจทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวสุดคุ้ม  5 วัน 4 คืน !!

กำหนดการเดินทางปี 2559   

ช่วงเวลาเดินทาง : 02 -06 มีนาคม 2559

                                 09-13  มีนาคม 2559

                                 10-14  มีนาคม 2559

 

อิบารากิ        พระพุทธรูปอุชิคุ พระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นและใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และชมความสวยงามของ

                      ดอกบ๊วย หรือ ต้น ที่ สวนไคระคุเอ็น และอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ อามิ เอาท์เลท

โยโกฮาม่า    อิสระท่องเที่ยว 1 วันเต็ม หรือ เลือกซื้อทัวร์ที่โตเกียวดิสนีย์แลนด์ สนุกสนานกับเครื่องเล่นและตัวการ์ตูนจากวอลดีสนีย์

                      ชมการแสดงจากมิกกี้เม้าส์พร้อมพองเพื่อนอันสุดแสนประทับใจ

ชิสึโอกะ       ชมความงดงามแห่งยอดเขาที่ธรรมชาติสร้างสรรค์อย่างน่าอัศจรรย์ของ ภูเขาไฟฟูจิ

โตเกียว        นมัสการขอพรองค์เจ้าแม่กวนอิม วัดอาซากุสะ ช้อปปิ้งสุดเหวี่ยงใจกลางกรุงโตเกียวย่านชินจุกุ

นาริตะ          นมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะซัง และอิสระช้อปปิ้ง ห้างอิออน จัสโก้

    วันแรก    : กรุงเทพ  –  นาริตะ  –  อิบารากิ                                              

05.00 น.               พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทยเพื่อเช็คอินและเตรียมตัวเดินทาง

08.00 น.              เหินฟ้าสู่ ”ประเทศญี่ปุ่น” โดยสายการบินการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 676

15.50 น.              เดินทางถึงประเทศญี่ปุ่น หลังจากผ่านขั้นตอนศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดอิบารากิ ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดของภูมิภาคคันโต บนเกาะฮอนชู มีมิโตะ (Mito City) เป็นเมืองเอกถูกโอบล้อมด้วยธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ มีทั้งภูเขา บ่อน้ำแร่ธรรมชาติ ทะเลสาบ แม่น้ำ ทะเลที่มีชายฝั่งทะเลยาวเป็นหาดทราย สามารถออกสู่มหาสมุทรแปซิฟิค อีกทั้งเป็นที่ตั้งของเมืองวิทยาการ ที่ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์ต่างๆ รวมทั้งศูนย์ Expo Center ที่เมือง Tsukuba นำท่าเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม IBARAKI HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

ค่ำ              รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรมที่พัก

   วันที่สอง   :   อิบารากิ – สวนไคระคุเอ็น – อุชิคุ ไดบุทสึ – อามิ เอาท์เลท – โยโกฮาม่า

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม นำท่านเข้าชม สวนไคระคุเอ็น หนึ่งในสามสวนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น สร้างขึ้นในปี1841

โดยผู้ว่าการท้องถิ่น Tokugawa Nariaki เป็นสวนที่เต็มไปด้วยต้นบ๊วยที่มีประมาณ 100 สายพันธุ์ กว่า 3,000 ต้น โดยปลูกเต็มพื้นที่ 13 เฮกเตอร์ ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ สวนแห่งนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนที่มาชมความงามของดอกบ๊วยที่บานสวยจนไม่อาจละสายตาไปได้ และชื่อสวนแห่งนี้ยังมีความหมายว่า “สวนสาธารณะที่จะมีความสุขด้วยกัน” (การออกดอกและการร่วงโรยของดอกบ๊วย ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)  จากนั้นนำท่านสักการะขอพรองค์พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ ที่ได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธรูปบรอนซ์ที่สูงที่สุดในญี่ปุ่นและสูงเป็นอันดับ 3 ของโลก ใช้เวลาในการสร้างถึง 10 ปี โดยสร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1993 ด้วยความสูงถึง120 เมตรจากฐาน อยู่ในอิริยาบถประทับยืน ตั้งตระหง่านกลางสวนอันกว้างใหญ่นาม โจโดะเทย์เอน

ดอกบ๊วย องค์พระใหญ่ อุชิคุ ไดบุทสึ hotel

บ่าย              อิสระให้ท่านช้อปปิ้งที่ อามิ เอาท์เลท แหล่งรวบรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นโกอินเตอร์มากมาย กับคอลเลคชั่นเสื้อผ้าล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley, ฯลฯ หรือจะเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆ อาทิ Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ รวมไปถึงเครื่องประดับและนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ และยังมีรองเท้าแฟชั่น อาทิ Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, ฯลฯ หรือเลือกซื้อสินค้าสำหรับคุณหนู Aigle, Bandai Asobi, Hakka Kids, Miki House และสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย ได้เวลาสมควรเดินทางสู่ โยโกฮาม่า เป็นเมืองท่าหลักและมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศอีกด้วย โยโกฮาม่าตั้งอยู่ทางใต้ของกรุงโตเกียว เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรม การคมนาคม การค้า และแฟชั่นที่สำคัญ

  วันที่สาม   :                   โยโกฮาม่า – อิสระท่องเที่ยวและช้อปปิ้งเต็มวัน หรือ   เลือกซื้อทัวร์เสริมโตเกียวดิสนีย์                   แลนด์(ไม่มีอาหารและรถบัสบริการ)

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

อิสระเต็มวัน ให้ท่านได้เดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว หรือแหล่งช้อปปิ้งต่างๆ ด้วยตัวท่านเอง หรือจะเลือกซื้อทัวร์ดิสนีย์แลนด์ เดินทางโดยรถไฟ

(ค่าดิสนีย์แลนด์ท่านละ 2,400 บาท ซึ่งราคานี้ยังไม่รวมค่ารถไฟของลูกทัวร์และไกด์)

โตเกียวดีสนีย์แลนด์ โลกแห่งจินตนาการของราชาการ์ตูนญี่ปุ่นซึ่งเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งแรกที่สร้างนอกประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสร้างขึ้นในปี พ.ศ.2526 จากการถมทะเลและใช้ทุนสร้างกว่า 600 ล้านบาท ให้ท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นนานาชนิด ( ไม่จำกัดจำนวนการเล่น ) ผจญภัยในดินแดนต่างๆ พร้อมกับการจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกน่ารักในดิสนีย์แลนด์ อีกทั้งยังจะได้สัมผัสกับตัวการ์ตูนเอกจากวอลดิสนีย์ อย่างมิกกี้เม้าส์ มินนี่เม้าส์ พร้อมผองเพื่อนการ์ตูนอีกมากมาย

Tokyo Disneyland Cinderella Castle 7112064785_a35b183f6c_k 2681796780_255c8c1ee6_o

ไชน่าทาวน์ ไชน่าทาวน์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองและเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1859 โดยจะมีประตูจีนทางเข้าหลัก 4 ประตูและประตูจีนย่อยๆ ภายในอีก 5 ประตู ภายในเขตไชน่าทาวน์นี้เป็นที่ตั้งของร้านค้าร้านอาหารมากมาย เรียกได้ว่าเป็นแหล่งอาหารชั้นเลิศและราคาย่อมเยาของเมืองก็ว่าได้ นอกจากนั้นยังมีวัดจีนเก่าแก่ที่สร้างขึ้นมาในปี ค.ศ.1873 โดยชุมชนชาวจีนในเขตนี้อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์ราเมง แหล่งรวบรวมและจัดแสดงราเมงชั้นเลิศจากทั่วทุกสารทิศ เมนูราเมงดั้งเดิม เมนูประยุกต์ เครื่องเคียงราเมง ราเมงรสต่างๆ  รวมทั้งยังจัดแสดงประวัติความเป็นมาของราเมง และที่สำคัญผู้เข้าชมยังสามารถลิ้มรสราเมงแสนอร่อยเหล่านี้ได้อีกด้วย

IMG_6701 IMG_6695 3340736049_dd4c5ebe24_o

มินาโตะ มิไร 21 เขตเมืองใหม่และเมืองแห่งอนาคต แผ่นดินในเขตนี้เกิดจากการถมทะเล แต่เดิมนั้นเป็นเขตท่าเรือเก่าแก่ที่มีขนาดใหญ่และได้มีการถมที่เพิ่มอีกครึ่งหนึ่งเพื่อขยายเขตเมือง ปัจจุบันเป็นแหล่งธุรกิจสำคัญ อาคารการประชุมนานาชาติ สวนสนุก ตึกทันสมัยต่างๆ รวมทั้งหอคอยสูงประจำเมือง ตึกโยโกฮาม่า แลนด์มาร์ค ทาวเวอร์ (Yokohama Landmark Tower) ที่ได้ตำแหน่งตึกที่สูงที่สุดของประเทศญี่ปุ่น นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งช้อปปิ้งสำคัญและแหล่งการค้าสำคัญอีกด้วย

สวนสนุกและสวนสัตว์น้ำฮักเกะจิมะ สวนสัตว์น้ำขนาดใหญ่มหึมาที่มีทั้งส่วนของการจัดแสดงสัตว์ทะเลมากมาย อุโมงค์ใต้ทะเล การแสดงของปลาโลมาและสัตว์ทะเลน่ารักอื่นๆ รวมทั้งยังมีส่วนของสวนสนุกที่มีเครื่องเล่นมากมาย

สวนสัตว์ซูเรเซีย สวนสัตว์แห่งใหม่ของประเทศญี่ปุ่นที่ขึ้นชื่อว่ามีขนาดใหญ่และมีระบบการดูแลสัตว์อย่างดีที่สุด สวนสัตว์แห่งนี้เปิดให้บริการตั้งแต่ปี ค.ศ.1999 จุดเด่นของสวนสัตว์แห่งนี้ คือ มีการจัดแสดงสัตว์ตามโซนต่างๆ และมีการจำลองสถานที่อยู่ตามธรรมชาติให้เหมาะแก่สัตว์ประเภทนั้นๆ นอกจากนั้นยังมีส่วนของสวนเด็กเล่น ร้านอาหาร ร้านค้าและเส้นทางเดินชมสวนป่าอีกด้วย

สวนสนุกคอสโมเวิล์ด สวนสนุกอันน่าตื่นตาตื่นใจริมน้ำ มีเครื่องเล่นทันสมัยมากมายและยังเป็นที่จัดงานคาร์นิวัลสำคัญๆ หลายงาน ในสวนแห่งนี้มีชิงช้าสวรรค์ขนาดมหึมา คอสโม คล็อก (Cosmo Clock) ที่นับเป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงเวลากลางคืนจะมีการเปิดไฟประดับสวยงามอีกด้วย

อะคิฮาบาร่า  ย่านการค้าชื่อดังที่สุดเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้องดิจิตอล เกมส์ต่างๆ

ชิบูย่า ย่านช้อปปิ้งทันสมัยศูนย์กลางและแหล่งรวมวัยรุ่นยอดนิยมของญี่ปุ่น รวมถึงนักท่องเที่ยวผู้มาเยือนซึ่งมีทุกสิ่งพร้อมสรรพสนองตอบ ด้วยเหตุนี้เองทําให้ย่านนี้พลุกพล่านด้วยผู้มาเยือน

17945985193_1c983a81b8_o 130889555_c2cf406d84_o

บ่าย – ค่ำ         อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  นำท่านเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม ROSE YOKOHAMA หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่   : โยโกฮาม่า – ภูเขาไฟฟูจิ – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางสู่ ภูเขาไฟฟูจิ บริเวณชั้น 5 (ขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศ)

ที่ระดับความสูง 2,500 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสอากาศอันบริสุทธิ์บนยอดเขาฟูจิ ถ่ายภาพที่ระลึกกับภูเขาไฟที่เป็นสัญลักษณ์ของแดนอาทิตย์อุทัยแห่งนี้และได้ชื่อว่ามีสัดส่วนสวยงามที่สุดในโลก ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และมีความสูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นจากด้านล่างสู่บนยอดปล่องเขาด้วยความสูง 3,776 เมตร

เที่ยง          รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย            เดินทางสู่ โตเกียว เพื่อนำท่านสู่ วัดอาซากุซะ วัดที่เก่าแก่ที่สุดในโตเกียว เข้านมัสการขอพรจากพระพุทธรูปเจ้าแม่กวนอิมทองคำ นอกจากนั้นท่านยังจะได้พบกับโคมไฟขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร หนัก 670 กิโลกรัม ซึ่งแขวนอยู่บริเวณประตูทางเข้าวัด และยังสามารถเลือกซื้อเครื่องรางของขลังได้ภายในวัด จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้งบนถนนนากามิเสะ เพื่อเลือกซื้อสินค้าของที่ระลึกต่างๆ มากมาย เช่น พวงกุญแจ พัดญี่ปุ่น โคมไฟ ฯลฯ จากนั้นอิสระให้ท่านช้อปปิ้ง ย่านชินจูกุ เลือกซื้อสินค้าตามใจชอบ เช่น สินค้าอิเล็คทรอนิก กล้องถ่ายรูป นาฬิกา เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ ฯลฯ ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ นาริตะ

ค่ำ               อิสระอาหารค่ำ ตามอัธยาศัย

นำท่าเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม NARITA VIEW หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า   : นาริตะ – วัดนาริตะ – ช้อปปิ้งห้างอิออน จัสโก้ – สนามบินนาริตะ – กรุงเพทฯ

เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านนมัสการเทพเจ้าแห่งไฟ ณ วัดนาริตะซัง วัดที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และน่าค้นหา อายุยาวนานมากกว่า 1,000 ปี เป็นวัดที่บูชาเทพเจ้าแห่งไฟ บริเวณวัดประกอบด้วย วิหารหลายหลัง ซึ่งเป็นวิหารที่สร้างจากไม้สนทั้งหลังมีเพียงแห่งเดียวในญี่ปุ่น อีกทั้งยังมีสวนญี่ปุ่นที่ตกแต่งอย่างสวยงามร่มรื่น พร้อมสระน้ำ 3 สระ และน้ำตกจำลองอันสวยงาม

เที่ยง            อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย  

จากนั้นให้ท่านช้อปปิ้ง ณ ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของนาริตะ ห้างอิออน จัสโก้ ซื้อของฝาก ก่อนกลับ อาทิ ขนมโมจิ เบนโตะ ผลไม้ และ พิเศษกับร้าน 100 YEN ที่สินค้าทั้งร้านราคา 100 เยน เท่านั้นเอง ได้เวลาสมควรนำท่านสู่ สนามบินนาริตะ เพื่อเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ

17.30 น.       เหินฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 677

22.30 น.      เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ :

 1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
 2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษแล้ว
 3. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง เป็นวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองในแต่ละประเทศ หากไม่ได้รับการอนุญาติให้เข้าหรือออกนอกประเทศนั้นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ

อัตราค่าบริการนี้รวม

 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด
 2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าใช้จ่ายของมัคคุเทศก์ที่คอยอำนวยความสะดวกให้ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 5. ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000.- บาท เด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี และผู้ใหญ่อายุ 75 ปีขึ้นไป จะได้รับความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุเพียงครึ่งเดียว
 6. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558 และท่านต้องชำระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย, หนังสือเดินทางเล่มสีเหลืองของคนจีนและค่าแจ้งเข้า-แจ้งออกสำหรับท่านที่ถือต่างด้าว
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร – เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 3. ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด
 4. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ

เงื่อนไขการชำระเงิน  : กรุณาชำระมัดจำท่านละ 10,000 บาท และชำระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 21 วัน      ทำการหากไม่ชำระตามกำหนด บริษัทสงวนสิทธิ์ยกเลิกการจองของท่าน

การยกเลิก : กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 21 วันทำการ มิฉะนั้น ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด

หมายเหตุ :

 1. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง

โรคระบาด และสายการบิน ฯลฯ  โดยทางบริษัท ฯ จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญที่สุด ทางบริษัท ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ / ห้ามเข้าประเทศญี่ปุ่น / การนำสิ่งของผิดกฎหมาย / เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้องและความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงภัยธรรมชาติต่างๆ และการยกเลิกเที่ยวบิน  ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมด หรือ บางส่วน  นอกจากนี้ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

 1. ในกรณีที่เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ทางบริษัทสามารถคืนเงินมัดจำหรือค่าทัวร์ได้ ก็ต่อเมื่อทางสายการบิน และโรงแรมที่พักได้ทำการพิจารณาคืนเงินส่วนนั้นให้แล้วเท่านั้น

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ การเมือง โรคระบาด และสายการบิน ราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสกุลเยน

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก :

  DOWNLOAD FILE PDF

__________________________________________________________________________________________

สอบถามเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง

บริษัท   เอเชีย วัน คลิก  จำกัด.     

ติดต่อ คุณมุก   Tel.  02-962-2488  

Hotline: 098 551 0947 – 48

Email:  Sale@asiaonecilck.com

วัน – เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  09.00 – 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)

99/30 ชั้น 5 อาคารซอฟท์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 กรุงเทพมหานคร 11120

HOT LINE
09-85510947-8