ด่วน !! จองปุ๊บ รับปั๊บกับบัตร EZ-link

 fb_ezlink

 

 

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Asia One Click และแฟนเพจไปเที่ยวกันมั๊ย

 1. จองตั๋วเครื่องบินไป – กลับ เส้นทาง กรุงเทพ – สิงคโปร์ (สามารถทำการจองได้ไม่จำกัดเที่ยวบิน,สายการบิน และประเภทที่นั่ง) ภายในวันนี้ ถึงวันที่ 3 กรกฎาคม 2558
 2. ทำการสำรองที่นั่งและชำระเงิน ภายเวลา 00.00 น. (เที่ยงคืน) ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2558 เท่านั้น
 3. หากชำระด้วยวิธีการโอนเงินผ่านธนาคาร เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลตกหล่น กรุณาทำการแจ้งโอนเงินผ่าน http://www.asia1click.com/main/alert/ เท่านั้น(แจ้งโอนเงินไม่เกิน 00.00 น.(เที่ยงคืน) ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2558)
 4. ทำการสำรองที่นั่งผ่าน Link โปรโมชั่นจากเพจไปเที่ยวกันมั๊ยหรือ เว็บไซต์ www.asiaoneclick.com เท่านั้น
 5. เงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกบัตรโดยสาร เป็นไปตามข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน กรุณาศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดก่อนทำการสำรองที่นั่ง หากมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงทางบริษัทจะดำเนินการตามนโยบายบริษัท
 6. รับสิทธิ์ 1 ใบ/ที่นั่ง (*เฉพาะที่นั่งประเภทผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป)
 7. ทางบริษัทจะทำการจัดส่งบัตร Ez-Link ให้ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียน) เท่านั้น
 8. ทางบริษัทจะทำการจัดส่งบัตร Ez-Link ภายใน 7-14 วันทำการ (ทั้งนี้ระยะเวลาการขนส่งขึ้นอยู่กับระเบียบของบริษัทไปรษณีย์ไทย)
 9. บริษัทฯ สงวนสิทธิในการแก้ไข และเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข/ของรางวัลไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้

*** หากต้องการนำบัตรไปใช้ในวันเดินทาง กรุณาตรวจสอบวัน-เวลาเดินทางให้สอดคล้องกับระยะเวลาการจัดส่ง ***

เงื่อนไขบัตร EZ-link

 1. บัตร EZ-link สามารถใช้ขึ้น รถไฟฟ้า MRT รถเมล์ หรือซื้อสินค้าใน 7-11 และร้านค้าอื่นๆ ที่มีสัญลักษณ์ EZ-link
 2. บัตร EZ-link มีอายุ 5 ปี นับจากวันที่ใช้ครั้งสุดท้าย
 3. บัตรมีมูลค่าเริ่มต้นอยู่ที่ $10 เหรียญ (ค่าธรรมเนียมการใช้บัตร $5 ไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้) *เหลือเงินให้ใช้อีก $5
 4. เงื่อนไขการใช้งานบัตร EZ-Link เป็นไปตามนโยบายของบริษัท EZ-Link Pte Ltd. กรุณาศึกษารายละเอียดการใช้งานของบัตร EZ-linkเพิ่มเติม >> http://ezlink.com.sg/home

 

HOT LINE
09-85510947-8