Hot Price!! เที่ยวอิสระ 3 วัน 2 คืน (ตั๋ว+โรงแรม)

New Package !! Hongkong Free and Easy 3 day 2 nights

 hkg_free&easy

 

แพคเกจฮ่องกง เที่ยวอิสระ 3 วัน 2 คืน สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิก  
ราคาเริ่มต้น เพียง 9,900 บาท*

ตั๋วเครื่องบินสายการบิน Cathay Pacitfic + ที่พักโรงแรม 2 คืน (Dorsett Mongkok , Ramada Hongkong หรือเทียบเท่า)

*** (ไม่รวมอาหารเช้า และรถรับ – ส่งจากสนามบิน – โรงแรม หรือ โรงแรม – สนามบิน) *** 

ช่วงเวลาการขาย : 25-29 พฤษภาคม 2558

ช่วงวันเดินทาง  : 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558

ราคาเริ่มต้น : 9,900 บาท / ท่าน (เข้าพักวันศุกร์ – อาทิตย์ คิดราคาเพิ่มท่านละ 1,000 บาท)

เที่ยวบิน

CX 706 :  0120 – 0510

CX 704 :  1210 – 1555

CX 654 :  1500 – 1905

 ราคานี้รวม  :

 • ตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิก และภาษีสนามบินแล้ว
 • ห้องพักโรงแรม Dorsett Mongkok , Ramada Hongkong หรือเทียบเท่า 2 คืน /1 ท่าน

ราคานี้ไม่รวม  :

 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าในกรณีเกินกว่าสายการบินกำหนดให้ 30 กิโลกรัม/ 1 ท่าน (หากเดินทางโดยเที่ยวบิน คาร์เธ่ย์แปซิคฟิค คลาสโปรโมชั่น สายการบินกำหนดน้ำหนักกระเป๋า 20 กิโลกรัม/1 ท่าน เท่านั้น)
 • ค่าบริการอื่นๆของโรงแรมนอกเหนือจากค่าห้องพัก ณ ที่นี้หมายรวมถึงค่าทิปพนักงานด้วย
 • ไม่รวมอาหารเช้า และรถรับ – ส่งจากสนามบิน – โรงแรม หรือ โรงแรม – สนามบิน

รายละเอียดโรงแรม 

 • Dorsett Mongkok  โรงแรมระดับ 4 ดาว ตั้งอยู่ที่ถนนไต่ก๊กจุ่ย อยู่ใกล้ Olympic MTR Station โดยใช้เวลาเพียงแค่ 4 นาที ในการเดินทาง โรงแรมแห่งนี้ได้รับการออกแบบเป็น สไตล์โมเดิร์น ( ฟรี WiFi !! )

hotel1 hotel3

hotel2

 

 

 

 

 

รูปแบบห้องพัก : Comfort Room – Twin or Double bed

room1 room4 room6

 

 

 

 

 

 • Ramada Hongkong โรงแรมระดับ 3 ดาว อยู่ใกล้ Sai Ying Pun MTR Station โดยใช้เวลาเพียงแค่ 5 นาที จากโรงแรมเท่านั้น ท่านก็สามารถเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ได้แล้ว ( ฟรี WiFi !! )

63277_14092917210022480625 63277_14092917120022480275

 

 

 

 

 

 

 

รูปแบบห้องพัก : Standard Room – Twin or Double bed

63277_14092917160022480398 63277_14030511080018555360 63277_14092917210022480627

 

 

 

 

 

 

(*รูปภาพทั้งหมดใช้เพื่อการโปรโมทเท่านั้น* )

เงื่อนไขและข้อกำหนด

การเดินทาง การเข้าพัก

 • ราคาแพคเกจนี้สำหรับการซื้อระหว่าง 25-29 พฤษภาคม 2558 และเดินทางระหว่าง 1 สิงหาคม – 30 กันยายน 2558 เท่านั้น
 • ราคาแพคเกจนี้อาจไม่สามารถใช้ได้ในช่วงของเทศกาล งานแฟร์ งานแสดงสินค้า หรือ วาระพิเศษต่าง ๆ ที่โรงแรมในประเทศนั้น ๆ ได้กำหนดไว้ โปรดตรวจสอบเพื่อความแน่นอนกับทางเจ้าหน้าที่สำรองที่นั่งอีกครั้ง
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ รวม ตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับ กรุงเทพฯ-ฮ่องกง สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิก (คลาสโปรโมชั่น) และ โรงแรม 2 คืน ที่ Dorsett Mongkok , Ramada Hongkong หรือเทียบเท่า (ไม่รวมอาหารเช้า และรถรับ – ส่งจากสนามบิน – โรงแรม หรือ โรงแรม – สนามบิน)
 • หากเข้าพักโรงแรมภายในวันศุกร์ – อาทิตย์ คิดเพิ่มท่านละ 1,000 บาท
 • ราคาที่แสดงนี้ เป็นราคาที่ ยังไม่รวม ค่าประกันภัยการเดินทางของท่าน
 • ราคาที่แสดงนี้ เป็นราคาที่รวม ภาษีสนามบิน และ ค่าธรรมเนียมน้ำมัน สายการบินคาร์เธ่ย์แปซิฟิก แต่อาจมีการปรับเปลี่ยนขึ้นลงจากสายการบิน และค่าเงิน และ จะทราบค่าแน่นอน ณ วันออกตั๋วจริง
 • ราคาดังกล่าวนี้ ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ รวมถึงค่าทำพาสปอร์ต หรือ ต่ออายุพาสปอร์ต ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้เดินทางต้องดำเนินการเอง
 • ราคาดังกล่าวนี้ไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • หากชำระเงินด้วยตัวเองที่บริษัทฯ หรือ โอนเงินผ่านธนาคาร ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มเติม
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาแพคเกจทัวร์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม หรือสำรองที่นั่ง

Tel.   02-962-2488   ,  Hotline : 098 551 0947 – 48  

วัน – เวลาทำการ : จันทร์ – ศุกร์  09.00 – 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  หรือ

Email : Booking@asia1click.com

กรุณาแนบรายละเอียดดังนี้ (หากต้องการสำรองที่นั่งผ่านอีเมล์) :

ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต)

รายละเอียดวันเดินทางที่ต้องการ โรงแรมที่ต้องการเข้าพัก พร้อมทั้งเบอร์ติดต่อกลับให้ทางเจ้าหน้าที่

 

HOT LINE
09-85510947-8